บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 2564
31 ธันวาคม 2564
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 2564
จัดซื้อเสื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
18 ธันวาคม 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
จัดซื้อเสื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ร่วมสร้างโบส์ถ์ของคริสตจักร ณ คริสตจักรในบ้านร่มเย็น ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
15 ธันวาคม 2564
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ร่วมสร้างโบส์ถ์ของคริสตจักร ณ คริสตจักรในบ้านร่มเย็น ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
"วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี" ประจำปี 2564
01 ธันวาคม 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
"วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี" ประจำปี 2564
"เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
30 กันยายน 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
"เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
CMAN สนับสนุน "CU กองหนุน"
14 มิถุนายน 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
CMAN สนับสนุน "CU กองหนุน"
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบหน้ากากอนามัย
19 พฤษภาคม 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบหน้ากากอนามัย
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพร่วมกับคณะกรรมการชุมชน
17 พฤษภาคม 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพร่วมกับคณะกรรมการชุมชน
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบชุดตรวจ COVID-19 Ag Test
11 พฤษภาคม 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบชุดตรวจ COVID-19 Ag Test
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพ
11 พฤษภาคม 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพ
พิธีมอบรางวัล สถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2563
31 มีนาคม 2564
ด้านสังคมและชุมชน
พิธีมอบรางวัล สถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2563
งานวิ่งการกุศล อิ๊ม อิ่ม ทับกวาง V-RUN 2021
13 พฤศจิกายน 2563
ด้านสุขภาพและพลานามัย
งานวิ่งการกุศล อิ๊ม อิ่ม ทับกวาง V-RUN 2021
ติดต่อเรา