CMAN ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน
09 กันยายน 2562
ด้านสิ่งแวดล้อม
CMAN ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน
ทำบุญบริษัทฯ ครบรอบ 16 ปี บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
09 กันยายน 2562
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทำบุญบริษัทฯ ครบรอบ 16 ปี บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
CMAN สนับสนุนงบประมาณโครงการปั่นสร้างสุข "ปั่น ชม ชอป ชิม"
09 กันยายน 2562
ด้านสังคมและชุมชน
CMAN สนับสนุนงบประมาณโครงการปั่นสร้างสุข "ปั่น ชม ชอป ชิม"
CMAN อาสา ร่วมกับชุมชน ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันเฉลิมฯ
28 กรกฎาคม 2562
ด้านสังคมและชุมชน
CMAN อาสา ร่วมกับชุมชน ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันเฉลิมฯ
CMAN ถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์
03 กรกฎาคม 2562
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
CMAN ถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์
CMAN จัดโครงการ " KIDS นอกตำรา " ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
03 กรกฎาคม 2562
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
CMAN จัดโครงการ " KIDS นอกตำรา " ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
CMAN จัดกิจกรรมจิตอาสา "ใส่เอี๊ยม ป้ายสี"
02 กรกฎาคม 2562
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
CMAN จัดกิจกรรมจิตอาสา "ใส่เอี๊ยม ป้ายสี"
เคมีแมนมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้เยาวชนในพื้นที่
04 มิถุนายน 2562
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เคมีแมนมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้เยาวชนในพื้นที่
เคมีแมนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562
04 มิถุนายน 2562
ด้านสิ่งแวดล้อม
เคมีแมนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562
เคมีแมนมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562
04 มิถุนายน 2562
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เคมีแมนมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562
เคมีแมน อาสาร่วมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ
30 เมษายน 2562
ด้านสิ่งแวดล้อม
เคมีแมน อาสาร่วมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ
เคมีแมน สนับสนุน โครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าพุแค” สระบุรี
28 มีนาคม 2562
ด้านสิ่งแวดล้อม
เคมีแมน สนับสนุน โครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าพุแค” สระบุรี
ติดต่อเรา