Markets

ผลิตภัณฑ์ของเคมีแมนมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมไปจนถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยปูนควิกไลม์ (แคลเซียมออกไซด์, CaO), ปูนไฮเดรตไลม์ (แคลเซียมไฮดรอกไซด์, Ca(OH)2) ตลอดจนแร่หินปูนเคมี (แคลเซียมคาร์บอเนต, CaCO3) ที่มีความหลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าและตลาด

ติดต่อเรา