รางวัล Best of the Best
รางวัล Best of the Best

รางวัล Best of the Best เนื่องในกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี รางวัล Prime Minister’s Export Award จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

รางวัลสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 2564
รางวัลสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 2564

รางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ในระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564 (CSR-DPIM Continuous Award 2021)

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 2564
รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 2564

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (ประจำปี 2564) ประเภท เหมืองแร่และโรงแต่งแร่ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2564
รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2564

รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 16 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (โรงงานพระพุทธบาท)

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2564
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2564

ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 11 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (โรงงานแก่งคอย)

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว 2564
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว 2564

"รางวัล Green industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ออกให้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีผลถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2566) (เหมืองทับกวาง โรงแต่งแร่ โรงงานแก่งคอย และโรงงานพระพุทธบาท) "

รางวัลสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 2563
รางวัลสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 2563

รางวัลสถานประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม ด้านการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DPIM ประจำปี 2563 (CSR-DPIM Continuous Award 2020) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 2563
รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 2563

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (ประจำปี 2563) ประเภท เหมืองแร่และโรงแต่งแร่ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา