เคมีแมน
Human Chemical for A Better Future
เคมีแมน
ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้ากว่า 30 ประเทศ ทั่วทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและแอฟริกา
เคมีแมน
สรุปผลการดำเนินงาน Y2566
เคมีแมน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนในชุมชน

รู้จักเคมีแมน

เคมีแมนคือผู้ประกอบธุรกิจปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย เราคือผู้เชียวชาญที่มีความเป็นมืออาชีพและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจปูนไลม์ระดับสากล สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว ตลอดจนสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
ทรานส์ฟอร์มองค์กรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน
พัฒนาโครงสร้างการทำงานเพื่อความยั่งยืน

Chememan International Footprint

เคมีแมนดำเนินธุรกิจปูนไลม์ทั่วภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าให้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับเคมีแมน การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาศักยภาพของเราอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ในระยะสั้น แต่เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานกับเรา

มองหาโอกาสในการเติบโตที่เคมีแมนได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อเรา