ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566

รายได้
1,063 ล้านบาท
+22.7% QoQ
+8.2% YoY
EBITDA
251 ล้านบาท
+59.4% QoQ
+11.2% YoY
กำไรขั้นต้น
337 ล้านบาท
+100.1% QoQ
+11.8% YoY
กำไรรวม
92 ล้านบาท
+50,625.2% QoQ
+10.7% YoY
ติดต่อเรา