ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2565

รายได้
851 ล้านบาท
-13.4% QoQ
+30.5% YoY
EBITDA
115 ล้านบาท
-48.9% QoQ
-29.2% YoY
กำไรขั้นต้น
239 ล้านบาท
-20.6% QoQ
+0.6% YoY
กำไรรวม
(4) ล้านบาท
-104.3% QoQ
-107.4% YoY
ติดต่อเรา