ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2565

รายได้
960 ล้านบาท
+12.8% QoQ
+22.8% YoY
EBITDA
204 ล้านบาท
+77.2% QoQ
+99.6% YoY
กำไรขั้นต้น
352 ล้านบาท
+46.9% QoQ
+49.8% YoY
กำไรรวม
72 ล้านบาท
+2,086.2% QoQ
+1,235.1% YoY
ติดต่อเรา