ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

รายได้จากการขายและบริการ
1,044 ล้านบาท
(-2%) YoY
Adjusted EBITDA
307 ล้านบาท
(+19%) YoY
กำไรขั้นต้น
401 ล้านบาท
(+32%) YoY
กำไรสุทธิ (หลังหักรายการพิเศษ)
147 ล้านบาท
(+105%) YoY
ติดต่อเรา