ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2566

รายได้
769 ล้านบาท
(10.2%) QoQ
(19.9%) YoY
EBITDA
148 ล้านบาท
(30.3%) QoQ
(27.3%) YoY
กำไรขั้นต้น
267 ล้านบาท
(4.5%) QoQ
(5.8%) YoY
กำไรรวม
14 ล้านบาท
(76.8%) QoQ
(80.9%) YoY
ติดต่อเรา