ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2565

รายได้
983 ล้านบาท
+10.6% QoQ
+44.7% YoY
EBITDA
226 ล้านบาท
+78.0% QoQ
+40.3% YoY
กำไรขั้นต้น
301 ล้านบาท
+19.0% QoQ
+3.7% YoY
กำไรรวม
83 ล้านบาท
+715.2% QoQ
+50.5% YoY
ติดต่อเรา