เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เลือกปี:
Investor Presentation Quarter 1/2022
30 พฤษภาคม 2565
Investor Presentation Quarter 4/2021
21 มีนาคม 2565
Investor Presentation Quarter 3/2021
30 ธันวาคม 2564
SET Opportunity Day Quarter 2/2021
14 กันยายน 2564
Analyst Meeting Quarter 1/2021
28 พฤษภาคม 2564
Analyst Presentation Quarter 4/2020
31 ธันวาคม 2563
Analyst Meeting Quarter 3/2020
21 ธันวาคม 2563
Analyst Meeting Quarter 2/2020
25 สิงหาคม 2563
Analyst Meeting Quarter 1/2020
26 มิถุนายน 2563
Analyst Meeting Quarter 4/2019
12 พฤษภาคม 2563
Analyst Meeting Quarter 3/2019
22 พฤศจิกายน 2562
Analyst Meeting Quarter 2/2019
02 กันยายน 2562
Analyst Meeting Quarter 1/2019
27 พฤษภาคม 2562
Analyst Meeting Quarter 4/2018
13 มีนาคม 2562
Analyst Meeting Quarter 3/2018
16 พฤศจิกายน 2561
Analyst Meeting Quarter 2/2018
17 สิงหาคม 2561
Analyst Meeting Quarter 1/2018
16 พฤษภาคม 2561