Asset Overview

ฐานการผลิตปูนไลม์ที่ประเทศเวียดนาม ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึก 2 แห่งของประเทศ สร้างความได้เปรียบด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า

เวียดนาม

ติดต่อเรา