กระบวนการผลิตปูนไลม์ของเคมีแมนเริ่มขึ้นที่เหมืองแร่หินปูนเคมีและโรงแต่งแร่ ผ่านการสำรวจโครงสร้างทางธรณีวิทยา กระบวนการทำเหมืองและการแต่งแร่หินปูนเคมี เพื่อให้มั่นใจว่าแร่หินปูนเคมีของเคมีแมนมีความบริสุทธ์และคุณภาพที่สม่ำเสมอ ที่เคมีแมน เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการควบคุมกระบวนการทำเหมืองให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เคมีแมนนำแร่หินปูนเคมีจากเหมืองมาผ่านกระบวนการ Calcination และ Hydration เพื่อผลิตเป็นปูนควิกไลม์และปูนไฮเดรตไลม์ ตามลำดับ โดยโรงงานผลิตของเคมีแมนใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควบคุมโดยทีมงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา