บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งปูนไลม์รวมกว่า 1,000,000 ตันต่อปี ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีฐานลูกค้าครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา ภายใต้วิสัยทัศน์ “กลุ่มบริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตเป็นมากกว่า 2,000,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 เพื่อก้าวเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี”

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2556
2554
2553
2551
2549
2548
2547
2546

โรงงาน Easternbulk Lime ที่ประเทศอินเดีย

เริ่มดำเนินการเตาเผาปูนไลม์ที่ 2 ในเดือนเมษายน

โรงงาน Siriman Chemicals ที่เมือง Visakhapatnam ประเทศอินเดีย

เริ่มดำเนินการผลิตในเดือนมกราคม

ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่

Hope Valley Distribution Center ที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย แล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน ด้วยกำลังการกระจายสินค้า 500,000 ตันต่อปี

ดำเนินการปิดชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการบริษัทย่อย

บจก.ทับกวางในเดือนธันวาคม

เข้าร่วมทุนเพื่อจัดตั้ง บริษัท แคลมิกซ์ จำกัด ในประเทศไทยกับผู้ร่วมทุน 2 รายจากประเทศเยอรมัน ,

ได้แก่ Bergmann Kalk Holding GmbH และ Kalkwerke H. Oetelshofen GmbH & Co. KG เพื่อพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย และประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เตาเผาปูนควิกไลม์ KK4 ที่โรงงานแก่งคอย

เริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 73,000 ตันต่อปี

โรงงาน Easternbulk Lime ที่ประเทศอินเดีย

เริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม

ขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนาม

ด้วยการเข้าซื้อกิจการ Ha Long QN Lime Company Limited ประกอบด้วยเหมืองแร่หินปูนเคมีและโรงงานผลิตปูนไลม์ ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ ที่จังหวัด Quang Ninh เมื่อเดือนพฤศจิกายน เพื่อต่อยอดโครงข่ายการผลิตไปสู่ภูมิภาคอื่น

เตาเผาปูนควิกไลม์ KK6 ที่โรงงานแก่งคอย

เริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 113,150 ตันต่อปี

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชนจำนวน 240 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม

ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 720 ล้านบาท เป็น 960 ล้านบาท

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ CMAN

เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม

จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 650 ล้านบาท เป็น 720 ล้านบาท

โดยเรียกเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 70 ล้านบาท

เดินหน้าก้าวสำคัญด้วยการขยายฐานการผลิตไปยังเมือง Tuticorin ประเทศอินเดีย

โดยการเข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัท Easternbulk Lime Products Private Limited เพื่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และแร่หินปูนเคมีในประเทศอินเดีย

บริษัท เคมีแมน จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม

ขยายกำลังการผลิตด้วยการลงทุนเตาเผาปูนควิกไลม์ เตา KK3 และ KK5 ที่โรงงานแก่งคอย

มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 182,500 ตันต่อปี

ก่อตั้งบริษัท Chememan India Private Limited

เพื่อศึกษาตลาดและสร้างฐานลูกค้าในประเทศอินเดีย

ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท Siriman Chemicals India Private Limited เพื่อผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และแร่หินปูนเคมี ที่เมือง Visakhapatnam ประเทศอินเดีย

ซึ่งเป็นการเข้าดำเนินธุรกิจปูนไลม์ของบริษัทในประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก

ก่อตั้งบริษัท Chememan Lao Company Limited

เพื่อสร้างโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายปูนไลม์และแร่หินปูนเคมี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ได้รับอนุญาตประทานบัตรใหม่ให้ดำเนินกิจการเหมืองทับกวางเป็นระยะเวลา 25 ปี

สิ้นสุดอายุประทานบัตรในปี 2583

ขยายกำลังการผลิต ด้วยการลงทุนเตาเผาปูนควิกไลม์ KK2 ที่โรงงานแก่งคอย

มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 109,500 ตันต่อปี

ก่อตั้งโรงงานปูนไฮเดรตไลม์ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 87,600 ตันต่อปี

ลงทุนติดตั้งเตาเผาปูนไลม์เตาแรก KK1 ที่โรงงานแก่งคอย

ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 54,750 ตันต่อปี

จัดตั้งบริษัท Northman Company Limited เพื่อจัดหาแหล่งวัตถุดิบสำรอง

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และศึกษาตลาดในประเทศเวียดนาม

ก่อตั้งบริษัท Chememan International Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์

ถือเป็นการดำเนินธุรกิจครั้งแรกของเคมีแมนที่ประเทศสิงคโปร์

โรงงานพระพุทธบาทประสบความสำเร็จในการแปลงประเภทเชื้อเพลิงของเตาเผาปูนไลม์ทั้ง 2 เตาจากน้ำมันเตาเป็นก๊าซธรรมชาติ

ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

จัดตั้งบริษัท Chememan Australia Pty. Ltd. ที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

ถือเป็นการลงทุนในต่างประเทศครั้งแรกของเคมีแมน

ซื้อที่ดิน ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และพัฒนาที่ดินดังกล่าวเพื่อก่อสร้างโรงแต่งแร่

และโรงงานแก่งคอย เพื่อผลิตปูนไลม์และแร่หินปูนเคมี

รับโอนประทานบัตรดำเนินกิจการเหมืองแร่หินปูนเคมี (เหมืองทับกวาง)

จากผู้ถือประทานบัตรเดิม

เคมีแมนเช่าช่วงการใช้สิทธิประทานบัตรเหมืองทับกวางจากผู้ถือประทานบัตรเดิม

และเริ่มดำเนินกิจการเหมืองแร่หินปูนเคมีที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

บริษัท เคมีแมน จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าปูนไลม์ และเคมีภัณฑ์ต่อเนื่อง

ติดต่อเรา