รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 19/03/2564
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายชาย ศรีวิกรม์ 267,805,900 27.90
2. บริษัท บูรณาชาติ จำกัด 252,116,700 26.26
3. นางสาวกรกฎ ศรีวิกรม์ 18,186,500 1.89
4. นางทรงศรี เสียงสกุล 12,807,810 1.33
5. กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 12,767,600 1.33
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ 9,999,000 1.04
7. นายสุกิจ วงศ์เดชา 9,750,000 1.02
8. นายชาญ ศรีวิกรม์ 9,258,000 0.96
9. นายอภิชาติ เหล่าจินดา 9,125,000 0.95
10. นายชาติวุฒิ ตันจันทร์พงศ์ 8,961,210 0.93