CMAN สนับสนุน "CU กองหนุน"
14 มิถุนายน 2564
CMAN Activity
CMAN สนับสนุน "CU กองหนุน"
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบหน้ากากอนามัย
19 พฤษภาคม 2564
CMAN Activity
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบหน้ากากอนามัย
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพร่วมกับคณะกรรมการชุมชน
17 พฤษภาคม 2564
CMAN Activity
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพร่วมกับคณะกรรมการชุมชน
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบชุดตรวจ COVID-19 Ag Test
11 พฤษภาคม 2564
CMAN Activity
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบชุดตรวจ COVID-19 Ag Test
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพ
11 พฤษภาคม 2564
CMAN Activity
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพ
พิธีมอบรางวัล สถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2563
31 มีนาคม 2564
CMAN Activity
พิธีมอบรางวัล สถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2563
งานวิ่งการกุศล อิ๊ม อิ่ม ทับกวาง V-RUN 2021
13 พฤศจิกายน 2563
CMAN Activity
งานวิ่งการกุศล อิ๊ม อิ่ม ทับกวาง V-RUN 2021
สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
06 ตุลาคม 2563
CMAN Activity
สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ทอดกฐินประจำปี 2563
04 ตุลาคม 2563
CMAN Activity
ทอดกฐินประจำปี 2563
ร่วมงานเกษียณอายุข้าราชการครู
01 ตุลาคม 2563
CMAN Activity
ร่วมงานเกษียณอายุข้าราชการครู
ร่วมพิธีเปิดอาคารหน่วยวิจัยสัตว์เศรษฐกิจ สถานีวิจัยทับกวาง
22 กันยายน 2563
CMAN Activity
ร่วมพิธีเปิดอาคารหน่วยวิจัยสัตว์เศรษฐกิจ สถานีวิจัยทับกวาง
ร่วมพิธีเปิดสนามยิงปืน ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
17 กันยายน 2563
CMAN Activity
ร่วมพิธีเปิดสนามยิงปืน ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
ติดต่อเรา