06 ตุลาคม 2563

สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำโดย พลตรี ณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายกิจกรรมองค์กร มอบเงินสนับสนุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 จำนวน 20,000 บาท โดยมี นายปู แตงอ่อน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นางฌญมน อรรคพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 เป็นตัวแทนร่วมรับมอบ

ติดต่อเรา