การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค

ทีมการตลาดของเคมีแมนมีความเชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์ เราทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คำแนะนำทางเลือกที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการขนส่งสินค้า

เคมีแมนให้บริการขนส่งสินค้า โดยบริหารจัดการเส้นทางและวิธีการขนส่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้า

เคมีแมนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในประเทศด้วยรถบรรทุกเทท้ายและรถบรรทุกถังของบริษัท หรือใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าจากผู้ให้บริการภายนอกที่เชื่อถือได้ หรือลูกค้าสามารถดำเนินการด้านขนส่งโดยมารับโดยตรงที่โรงงานของเคมีแมนได้เช่นกัน สำหรับลูกค้าในต่างประเทศ สินค้าจะถูกส่งโดยตรงจากโรงงานผลิตในประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย หรือจัดส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้าในเวสเทิร์นออสเตรเลีย ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของลูกค้า โดยเคมีแมนมีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับบริษัทขนส่งสินค้าทางเรือ เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และลดความเสี่ยงด้านการขนส่งมากที่สุด

การขนถ่ายวัสดุ

ทีมสนับสนุนทางเทคนิคของเคมีแมนทำงานร่วมกับลูกค้าโดยตรงเพื่อพัฒนา แก้ปัญหา นำเสนอแนวทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าอีกด้วย เคมีแมนสามารถจัดหาไซโล (Silo) แบบเคลื่อนที่ พร้อมด้วยระบบในการโหลดสินค้าที่โรงงานของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้ปริมาณสินค้าตรงตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ลดการหยุดชะงักของการผลิตและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา

เคมีแมนมีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้มั่นใจว่าผลการทดสอบคุณภาพสินค้ามีความแม่นยำสูง นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ติดต่อเรา