บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

195/11-12 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 10-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Chememan Australia Pty Ltd

61 Carpentaria Link, Hope Valley WA 6165

Ha Long QN Lime Co., Ltd.

De E Hamlet, Le Loi Commune, Ha Long City, Quang Ninh province, Vietnam

Chememan India Private Limited.

1st Floor, Plot no. 106, Kavuri Hills Phase 1, Madhapur, Hyderabad 500033, India


ติดต่อเรา