ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CMAN
ปรับปรุงเมื่อ 21 ตุลาคม 2564 16:40
2.56 THB
+ 0.04 (+1.59%)
ปริมาณ (หุ้น)
100,400.00
มูลค่า (บาท)
254,730.00
วันก่อนหน้า
2.52
ราคาเปิด
2.52
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.52 - 2.56
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.17 - 3.26