Asset Overview

เคมีแมนมีเหมืองแร่หินปูนเคมีคุณภาพดี 2 แห่งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และดำเนินงานโรงงานผลิตปูนไลม์ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยในประเทศไทย เวียดนาม และอินเดีย

ปัจจุบันเคมีแมนเป็นผู้ผลิตปูนไลม์กว่า 1,000,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นกำลังการผลิตสูงที่สุดในเอเชีย ด้วยแผนการขยายธุรกิจและโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เคมีแมนตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตเป็นมากกว่า 2,000,000 ตันต่อปีภายในปี 2568

ประเทศไทย

ติดต่อเรา