ปูนไลม์มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิด ด้วยคุณค่ามากมายนี้เอง ทำให้ปูนไลม์เป็นเคมีพื้นฐานที่ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม

กล่าวได้ว่าปูนไลม์นั้นเป็นส่วนประกอบของสิ่งของหลากหลายประเภทที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน

เราพึ่งพาปูนไลม์ในทุกๆ วัน เริ่มต้นจากภายในบ้านของเราซึ่งประกอบไปด้วยคอนกรีต เหล็ก แก้ว กระจก ลวดทองแดง และอีกมากมาย ล้วนเกี่ยวข้องกับปูนไลม์ ปูนไลม์อยู่ในกระบวนการผลิตน้ำตาลที่เราใส่ในอาหารเช้า หรือแก้วย่อยสลายได้ที่ใส่กาแฟที่เรากำลังดื่ม ใช้ในการผลิตอลูมิเนียมและแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมในรถยนต์ไฟฟ้าที่เราขับไปทำงาน ใช้ในการผลิตกระดาษที่เราเขียน ในการสกัดแร่ทองที่กลายเป็นเครื่องประดับให้เราสวมใส่ รวมทั้งกระบวนการบำบัดก๊าซและน้ำเสีย เพื่อส่งมอบน้ำที่สะอาด อากาศที่บริสุทธิ์ และเพิ่มทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับพวกเรา

ด้วยคุณประโยชน์มหาศาลของปูนไลม์ เคมีแมนจึงนิยามปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีที่เกี่ยวข้องว่า
Human Chemical

เคมีภัณฑ์ของพวกเรา เพื่อพวกเราทุกคน

A Day in Life

อะลูมินา

ปูนไลม์ช่วยกำจัดสารมลทินออกจากอะลูมินา ซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตโลหะอะลูมิเนียม

แคลเซียมคาร์บอเนตแบบสังเคราะห์

ปูนไลม์เป็นวัตถุดิบในการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตแบบสังเคราะห์

ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

ปูนไลม์ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างและช่วยเพิ่มแร่ธาตุให้กับน้ำ

น้ำตาล

ปูนไลม์ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในกระบวนการผลิตน้ำตาล ช่วยกำจัดสารมลทินและปรับให้น้ำตาลมีสีใสขึ้น

นิกเกิล

ปูนไลม์ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง และกำจัดสารมลทินออกจากนิกเกิล

ฟาร์มเกษตรกรรม

ปูนไลม์ช่วยแก้ดินเปรี้ยว และช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาหารสัตว์

ปูนไลม์เป็นแหล่งแคลเซียมในอาหารสัตว์ ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ์ของสัตว์

แก้วและขวดแก้ว

ปูนไลม์ช่วยลดการเกิดฟองก๊าซในกระบวนการหลอมแก้ว

เหล็กกล้า

ปูนไลม์ช่วยกำจัดสารมลทินออกจากเหล็กและเหล็กกล้า

ลิเทียม

ปูนไลม์ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างและกำจัดสารมลทินออกจากลิเทียม

แอสฟอลต์คอนกรีต

ปูนไลม์ใช้เป็นวัสดุมวลรวมและสารเติมแต่งในการผลิตแอสฟอลต์คอนกรีต

Rare Earths

ปูนไลม์ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างและกำจัดสารมลทินออกจากแร่ธาตุหายาก

พลาสติกชีวภาพ

ปูนไลม์ช่วยรักษาสภาพความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมต่อกระบวนการหมัก เพื่อนำมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ

ทองคำ

ปูนไลม์ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างและช่วยป้องกันการเกิดก๊าซพิษในกระบวนการผลิตทองคำ

การบำบัดก๊าซ

ปูนไลม์ช่วยกำจัดก๊าซพิษ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ออกจากก๊าซไอเสีย

การปรับปรุงคุณภาพดิน

ปูนไลม์ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ช่วยทำให้ดินง่ายต่อการอัดแน่น และง่ายต่อการใช้งานในการเตรียมหน้าดินสำหรับทำถนนหรืองานก่อสร้าง

การบำบัดน้ำเสีย

ปูนไลม์ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง กำจัดสารมลทินและลดความกระด้างของน้ำ

ไลม์มอร์ตาร์

ไลม์มอร์ตาร์ผลิตมาจากปูนไลม์ น้ำ และวัสดุมวลรวม เช่น ทราย เป็นต้น

เยื่อกระดาษและกระดาษ

ปูนไลม์ใช้ในการผลิตสารเคมีสำหรับการฟอกสีเยื่อกระดาษ ช่วยกู้คืนสารเคมีที่ใช้ในการย่อยเยื่อกระดาษให้กลับมาใช้ใหม่ได้ และเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารเติมแต่งกระดาษ

คอนกรีตมวลเบา

ปูนไลม์เป็นวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตมวลเบา

ติดต่อเรา