โครงการ “สร้างน้ำ เพิ่มป่า พัฒนาป่าชุมชน เพื่อการดำเนินชีวิตที่พอเพียง” ณ ป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ หมู่ที่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
07 มิถุนายน 2567
ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ “สร้างน้ำ เพิ่มป่า พัฒนาป่าชุมชน เพื่อการดำเนินชีวิตที่พอเพียง” ณ ป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ หมู่ที่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
การอบรม "แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพของสถานศึกษา " โดยนายกิตติ กสิณธารา
18 พฤษภาคม 2567
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การอบรม "แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพของสถานศึกษา " โดยนายกิตติ กสิณธารา
นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “CMAN FOOTBALL ACADEMY เฟส 2”
10 พฤษภาคม 2567
ด้านสุขภาพและพลานามัย
นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “CMAN FOOTBALL ACADEMY เฟส 2”
นางวดี โพธิ์ปฐม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
11 เมษายน 2567
ด้านสังคมและชุมชน
นางวดี โพธิ์ปฐม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
เคมีแมนร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชนจัดกิจกรรม "กินข้าวกินปลา ปลูกป่า สร้างฝาย"
10 เมษายน 2567
ด้านสิ่งแวดล้อม
เคมีแมนร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชนจัดกิจกรรม "กินข้าวกินปลา ปลูกป่า สร้างฝาย"
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันป่าไม้โลก “ทำแนวกันไฟและฝายชะลอน้ำ” บนป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ หมู่ 10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
21 มีนาคม 2567
ด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันป่าไม้โลก “ทำแนวกันไฟและฝายชะลอน้ำ” บนป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ หมู่ 10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อ “ป่าคือชีวิต” แบบ Play & Learn ภายใต้โครงการปลูกป่า สร้างครัว บนป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ
29 กุมภาพันธ์ 2567
ด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อ “ป่าคือชีวิต” แบบ Play & Learn ภายใต้โครงการปลูกป่า สร้างครัว บนป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มุ่งส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อปูเส้นทางต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตให้กับเยาวชน จึงได้สนับสนุนโครงการ" มัคคุเทศก์น้อย"
20 กุมภาพันธ์ 2567
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มุ่งส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อปูเส้นทางต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตให้กับเยาวชน จึงได้สนับสนุนโครงการ" มัคคุเทศก์น้อย"
การแข่งขันหุ่นยนต์ในงาน “BANMOH STEM Coding & Robotics #1 : ประเภทบังคับมือเตะจุดโทษแบบขา การแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1”
09 กุมภาพันธ์ 2567
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแข่งขันหุ่นยนต์ในงาน “BANMOH STEM Coding & Robotics #1 : ประเภทบังคับมือเตะจุดโทษแบบขา การแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1”
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5
30 มกราคม 2567
ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5
พนักงานจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในธีม กองทัพ CMAN  HERO
12 มกราคม 2567
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พนักงานจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในธีม กองทัพ CMAN HERO
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
16 ธันวาคม 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ติดต่อเรา