โครงการ CMAN DMAN เคมีแมนก่อสร้างบ้านลุงมิน
06 ตุลาคม 2565
ด้านสังคมและชุมชน
โครงการ CMAN DMAN เคมีแมนก่อสร้างบ้านลุงมิน
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ Best of the Best  ณ กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี รางวัล Prime Minister’s Export Award
27 กันยายน 2565
ด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านสังคมและชุมชน
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ Best of the Best ณ กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี รางวัล Prime Minister’s Export Award
CMAN สนับสนุน "CU กองหนุน"
14 มิถุนายน 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
CMAN สนับสนุน "CU กองหนุน"
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบหน้ากากอนามัย
19 พฤษภาคม 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบหน้ากากอนามัย
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพร่วมกับคณะกรรมการชุมชน
17 พฤษภาคม 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพร่วมกับคณะกรรมการชุมชน
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบชุดตรวจ COVID-19 Ag Test
11 พฤษภาคม 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบชุดตรวจ COVID-19 Ag Test
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพ
11 พฤษภาคม 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพ
พิธีมอบรางวัล สถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2563
31 มีนาคม 2564
ด้านสังคมและชุมชน
พิธีมอบรางวัล สถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2563
งานวิ่งการกุศล อิ๊ม อิ่ม ทับกวาง V-RUN 2021
13 พฤศจิกายน 2563
ด้านสุขภาพและพลานามัย
งานวิ่งการกุศล อิ๊ม อิ่ม ทับกวาง V-RUN 2021
สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
06 ตุลาคม 2563
ด้านสังคมและชุมชน
สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ทอดกฐินประจำปี 2563
04 ตุลาคม 2563
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทอดกฐินประจำปี 2563
ร่วมงานเกษียณอายุข้าราชการครู
01 ตุลาคม 2563
ด้านสังคมและชุมชน
ร่วมงานเกษียณอายุข้าราชการครู
ติดต่อเรา