การแข่งขันกีฬาครูอำเภอแก่งคอย ประจำปี 2565
27 December 2022
Education, Religion and Culture
การแข่งขันกีฬาครูอำเภอแก่งคอย ประจำปี 2565
จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
25 December 2022
Wellbeing Society
จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
“CMAN DMAN Project” Rebuilding house for Uncle Min
06 October 2022
Wellbeing Society
“CMAN DMAN Project” Rebuilding house for Uncle Min
Chememan received award “Best of the Best”  in the 30th anniversary Prime Minister’s Export Award Ceremony
27 September 2022
Environment | Wellbeing Society
Chememan received award “Best of the Best” in the 30th anniversary Prime Minister’s Export Award Ceremony
โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำ 2565
16 August 2022
Education, Religion and Culture
โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำ 2565
โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2565
02 August 2022
Wellbeing Society
โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2565
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน
19 July 2022
Education, Religion and Culture
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน
ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
19 July 2022
Education, Religion and Culture
ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
โครงการกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษา
26 June 2022
Education, Religion and Culture
โครงการกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษา
พิธีสะการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
18 June 2022
Education, Religion and Culture
พิธีสะการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
15 June 2022
Wellbeing Society
โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
15 June 2022
Community Health
การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
Contact