นายเลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ และทีมผู้บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 240,000 บาท
07 June 2024
Education, Religion and Culture
นายเลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ และทีมผู้บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 240,000 บาท
โครงการ “สร้างน้ำ เพิ่มป่า พัฒนาป่าชุมชน เพื่อการดำเนินชีวิตที่พอเพียง” ณ ป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ หมู่ที่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
07 June 2024
Environment
โครงการ “สร้างน้ำ เพิ่มป่า พัฒนาป่าชุมชน เพื่อการดำเนินชีวิตที่พอเพียง” ณ ป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ หมู่ที่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
การอบรม "แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพของสถานศึกษา " โดยนายกิตติ กสิณธารา
18 May 2024
Education, Religion and Culture
การอบรม "แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพของสถานศึกษา " โดยนายกิตติ กสิณธารา
นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “CMAN FOOTBALL ACADEMY เฟส 2”
10 May 2024
Community Health
นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “CMAN FOOTBALL ACADEMY เฟส 2”
นางวดี โพธิ์ปฐม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
11 April 2024
Wellbeing Society
นางวดี โพธิ์ปฐม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
เคมีแมนร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชนจัดกิจกรรม "กินข้าวกินปลา ปลูกป่า สร้างฝาย"
10 April 2024
Environment
เคมีแมนร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชนจัดกิจกรรม "กินข้าวกินปลา ปลูกป่า สร้างฝาย"
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันป่าไม้โลก “ทำแนวกันไฟและฝายชะลอน้ำ” บนป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ หมู่ 10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
21 March 2024
Environment
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันป่าไม้โลก “ทำแนวกันไฟและฝายชะลอน้ำ” บนป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ หมู่ 10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อ “ป่าคือชีวิต” แบบ Play & Learn ภายใต้โครงการปลูกป่า สร้างครัว บนป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ
29 February 2024
Environment
กิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อ “ป่าคือชีวิต” แบบ Play & Learn ภายใต้โครงการปลูกป่า สร้างครัว บนป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มุ่งส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อปูเส้นทางต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตให้กับเยาวชน จึงได้สนับสนุนโครงการ" มัคคุเทศก์น้อย"
20 February 2024
Education, Religion and Culture
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มุ่งส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อปูเส้นทางต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตให้กับเยาวชน จึงได้สนับสนุนโครงการ" มัคคุเทศก์น้อย"
การแข่งขันหุ่นยนต์ในงาน “BANMOH STEM Coding & Robotics #1 : ประเภทบังคับมือเตะจุดโทษแบบขา การแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1”
09 February 2024
Education, Religion and Culture
การแข่งขันหุ่นยนต์ในงาน “BANMOH STEM Coding & Robotics #1 : ประเภทบังคับมือเตะจุดโทษแบบขา การแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1”
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5
30 January 2024
Environment
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5
พนักงานจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในธีม กองทัพ CMAN  HERO
12 January 2024
Education, Religion and Culture
พนักงานจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในธีม กองทัพ CMAN HERO
Contact