“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
30 March 2022
Community Health
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
21 March 2022
Community Health
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน
10 March 2022
Wellbeing Society
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน
บริษัท เคมีเเมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่มในการจัดประชุมคณะกรรมการตำบลทับกวาง
09 March 2022
Wellbeing Society
บริษัท เคมีเเมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่มในการจัดประชุมคณะกรรมการตำบลทับกวาง
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
04 March 2022
Community Health
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล
18 February 2022
Wellbeing Society
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล
โครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน”
18 February 2022
Wellbeing Society
โครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน”
โครงการ "CMAN DMAN ครั้งที่ 1
27 January 2022
Wellbeing Society
โครงการ "CMAN DMAN ครั้งที่ 1
กิจกรรมโอบอุ้มคุ้มครองให้น้องคลายหนาว ปี 2565
26 January 2022
Education, Religion and Culture
กิจกรรมโอบอุ้มคุ้มครองให้น้องคลายหนาว ปี 2565
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564
31 December 2021
Education, Religion and Culture
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 2564
31 December 2021
Education, Religion and Culture
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 2564
จัดซื้อเสื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
18 December 2021
Community Health
จัดซื้อเสื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Contact