การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งในอาคารศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย
15 June 2022
Wellbeing Society
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งในอาคารศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย
โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบประปาน้ำชุมชนบ้านน้ำพุ
10 June 2022
Wellbeing Society
โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบประปาน้ำชุมชนบ้านน้ำพุ
โครงการ จุฬาฯ คืนป่า สระบุรีฯ
10 June 2022
Environment
โครงการ จุฬาฯ คืนป่า สระบุรีฯ
โครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
27 May 2022
Environment | Wellbeing Society
โครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2565
26 May 2022
Wellbeing Society
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรม “ปันรักสูงวัย สุขใจมอบรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ”
25 May 2022
Wellbeing Society
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรม “ปันรักสูงวัย สุขใจมอบรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ”
มอบเกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
24 May 2022
Education, Religion and Culture
มอบเกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565
24 May 2022
Education, Religion and Culture
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ( MOU) โครงการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียน
24 May 2022
Wellbeing Society | Education, Religion and Culture
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ( MOU) โครงการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียน
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
13 May 2022
Education, Religion and Culture
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลวัดบำเพ็ญบุญ
29 April 2022
Wellbeing Society | Education, Religion and Culture
การปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลวัดบำเพ็ญบุญ
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
19 April 2022
Community Health
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
Contact