งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
16 ธันวาคม 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จัดกิจกรรม “ครั่งรักษ์ป่า” ปล่อยพันธ์ครั่งคืนสู่ป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ ภายใต้โครงการ CMAN DMAN ปลูกป่าสร้างครัว
15 ธันวาคม 2566
ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จัดกิจกรรม “ครั่งรักษ์ป่า” ปล่อยพันธ์ครั่งคืนสู่ป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ ภายใต้โครงการ CMAN DMAN ปลูกป่าสร้างครัว
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการขยายโอกาสเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นแห่งโลกอนาคต ให้กับนักเรียนและเยาวชนในชุมชน
30 พฤศจิกายน 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการขยายโอกาสเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นแห่งโลกอนาคต ให้กับนักเรียนและเยาวชนในชุมชน
นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ประกาศเจตนารมณ์ กรอบความร่วมมือระหว่างเครือข่ายป่าชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ขับเคลื่อนสระบุรีคาร์บอนต่ำ ‘PPP Saraburi Sanbox: A Low Cabon City’
27 พฤศจิกายน 2566
ด้านสิ่งแวดล้อม
นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ประกาศเจตนารมณ์ กรอบความร่วมมือระหว่างเครือข่ายป่าชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ขับเคลื่อนสระบุรีคาร์บอนต่ำ ‘PPP Saraburi Sanbox: A Low Cabon City’
CMAN จัดงานเดิน-วิ่งการกุศลมอบเงิน 1.04 ลบ. ให้โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
22 พฤศจิกายน 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
CMAN จัดงานเดิน-วิ่งการกุศลมอบเงิน 1.04 ลบ. ให้โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN ผู้นำธุรกิจผลิตปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องครบวงจร ระดับโลก จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล "อิ๊ม อิ่ม 6th ทับกวาง FUN RUN 2024"
18 พฤศจิกายน 2566
ด้านสุขภาพและพลานามัย
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN ผู้นำธุรกิจผลิตปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องครบวงจร ระดับโลก จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล "อิ๊ม อิ่ม 6th ทับกวาง FUN RUN 2024"
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมกับโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
10 กันยายน 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมกับโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ทีมพนักงานจิตอาสา CMAN DMAN นำโดย คุณพนิดา ทาศรี ผู้จัดการส่วนบัญชีโรงงานทั่วไป บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)  ร่วมกันจัดสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัว ให้กับโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
06 กันยายน 2566
ด้านสังคมและชุมชน
ทีมพนักงานจิตอาสา CMAN DMAN นำโดย คุณพนิดา ทาศรี ผู้จัดการส่วนบัญชีโรงงานทั่วไป บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัว ให้กับโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบริเวณรอบโรงงาน จัดอบรม “หน่อไม้ดองเต้าเจี้ยว”
30 สิงหาคม 2566
ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบริเวณรอบโรงงาน จัดอบรม “หน่อไม้ดองเต้าเจี้ยว”
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) จัดหลักสูตรอบรม "การสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น"
19 สิงหาคม 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) จัดหลักสูตรอบรม "การสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น"
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถานีวิจัยทับกวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานอบรมความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสุกรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน
08 สิงหาคม 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถานีวิจัยทับกวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานอบรมความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสุกรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำโดย พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายความยั่งยืน ทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสืบสานงานบุญประเพณี ถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ สังฆทานและภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
01 สิงหาคม 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำโดย พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายความยั่งยืน ทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสืบสานงานบุญประเพณี ถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ สังฆทานและภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ติดต่อเรา