การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งในอาคารศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย
15 มิถุนายน 2565
ด้านสังคมและชุมชน
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งในอาคารศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย
โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบประปาน้ำชุมชนบ้านน้ำพุ
10 มิถุนายน 2565
ด้านสังคมและชุมชน
โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบประปาน้ำชุมชนบ้านน้ำพุ
โครงการ จุฬาฯ คืนป่า สระบุรีฯ
10 มิถุนายน 2565
ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ จุฬาฯ คืนป่า สระบุรีฯ
โครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
27 พฤษภาคม 2565
ด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านสังคมและชุมชน
โครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2565
26 พฤษภาคม 2565
ด้านสังคมและชุมชน
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรม “ปันรักสูงวัย สุขใจมอบรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ”
25 พฤษภาคม 2565
ด้านสังคมและชุมชน
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรม “ปันรักสูงวัย สุขใจมอบรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ”
มอบเกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
24 พฤษภาคม 2565
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มอบเกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565
24 พฤษภาคม 2565
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ( MOU) โครงการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียน
24 พฤษภาคม 2565
ด้านสังคมและชุมชน | ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ( MOU) โครงการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียน
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
13 พฤษภาคม 2565
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลวัดบำเพ็ญบุญ
29 เมษายน 2565
ด้านสังคมและชุมชน | ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลวัดบำเพ็ญบุญ
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
19 เมษายน 2565
ด้านสุขภาพและพลานามัย
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
ติดต่อเรา