“CMAN TOGETHER WE CAN ACT 2020” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563
05 มิถุนายน 2563
ด้านสิ่งแวดล้อม
“CMAN TOGETHER WE CAN ACT 2020” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563
โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
27 พฤษภาคม 2563
ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เคมีแมนมอบสิ่งของช่วยเหลือหน่วยงานราชการเนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
16 เมษายน 2563
ด้านสุขภาพและพลานามัย
เคมีแมนมอบสิ่งของช่วยเหลือหน่วยงานราชการเนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19
16 เมษายน 2563
ด้านสุขภาพและพลานามัย
เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19
เคมีแมนสนับสนุนงานวันเด็ก 2563
10 มกราคม 2563
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เคมีแมนสนับสนุนงานวันเด็ก 2563
งานวิ่งการกุศล อิ๊มอิ่ม 3rd ทับกวาง FUN RUN 2020
30 พฤศจิกายน 2562
ด้านสุขภาพและพลานามัย
งานวิ่งการกุศล อิ๊มอิ่ม 3rd ทับกวาง FUN RUN 2020
ทำบุญทอดกฐินประจำปี 2562 และจัดทำโรงทานร่วมกับประชาชนในพื้น
20 ตุลาคม 2562
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทำบุญทอดกฐินประจำปี 2562 และจัดทำโรงทานร่วมกับประชาชนในพื้น
สนับสนุนโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
16 ตุลาคม 2562
ด้านสังคมและชุมชน
สนับสนุนโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
สนับสนุนโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
08 ตุลาคม 2562
ด้านสังคมและชุมชน
สนับสนุนโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
สนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2563
01 ตุลาคม 2562
ด้านสุขภาพและพลานามัย
สนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2563
CMAN จัดกิจกรรมเนื่องในวัน WORLD CAR FREE DAY 2019
21 กันยายน 2562
ด้านสิ่งแวดล้อม
CMAN จัดกิจกรรมเนื่องในวัน WORLD CAR FREE DAY 2019
CMAN รับ 3 รางวัล จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ประจำปี 2562
19 กันยายน 2562
ด้านสังคมและชุมชน
CMAN รับ 3 รางวัล จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ประจำปี 2562
ติดต่อเรา