เคมีแมน อาสาร่วมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ
30 เมษายน 2562
ด้านสิ่งแวดล้อม
เคมีแมน อาสาร่วมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ
เคมีแมน สนับสนุน โครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าพุแค” สระบุรี
28 มีนาคม 2562
ด้านสิ่งแวดล้อม
เคมีแมน สนับสนุน โครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าพุแค” สระบุรี
เคมีแมนสนับสนุนงานวันเด็ก 2562
12 มกราคม 2562
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เคมีแมนสนับสนุนงานวันเด็ก 2562
สวัสดีปีใหม่ 2562
21 ธันวาคม 2561
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สวัสดีปีใหม่ 2562
ธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี
18 ธันวาคม 2561
ด้านสังคมและชุมชน
ธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี
ทับกวาง FUN RUN 2019 ครั้งที่ 2
15 ธันวาคม 2561
ด้านสุขภาพและพลานามัย
ทับกวาง FUN RUN 2019 ครั้งที่ 2
เคมีแมนสนับสนุนงานกาชาด 2561
20 พฤศจิกายน 2561
ด้านสังคมและชุมชน
เคมีแมนสนับสนุนงานกาชาด 2561
ทำบุญบริษัทฯ เคมีแมนครบ 15 ปี
07 กันยายน 2561
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทำบุญบริษัทฯ เคมีแมนครบ 15 ปี
“ร้อยความดี 15 ปี เคมีแมน” นำพนักงานจิตอาสาเข้าดูแลคนไร้ที่พึ่ง
07 กันยายน 2561
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
“ร้อยความดี 15 ปี เคมีแมน” นำพนักงานจิตอาสาเข้าดูแลคนไร้ที่พึ่ง
เคมีแมนครบ 15 ปี ร่วมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
07 กันยายน 2561
ด้านสิ่งแวดล้อม
เคมีแมนครบ 15 ปี ร่วมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
โป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
10 สิงหาคม 2561
ด้านสิ่งแวดล้อม
โป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รักษ์ช้างไทย
09 สิงหาคม 2561
ด้านสิ่งแวดล้อม
รักษ์ช้างไทย
ติดต่อเรา