ทับกวาง Fun Run 2560
22 ธันวาคม 2560
ด้านสุขภาพและพลานามัย
ทับกวาง Fun Run 2560
รักษ์สิ่งแวดล้อม 2560
08 กันยายน 2560
ด้านสิ่งแวดล้อม
รักษ์สิ่งแวดล้อม 2560
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ X-Ray ปอดและแจกแว่นสายตายาวผู้สูงอายุ
31 สิงหาคม 2560
ด้านสุขภาพและพลานามัย
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ X-Ray ปอดและแจกแว่นสายตายาวผู้สูงอายุ
วันสัปดาห์ วิทย์ - คณิต โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
23 สิงหาคม 2560
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสัปดาห์ วิทย์ - คณิต โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
รักษาความสะอาดวัดเขามันธรรมาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
27 กรกฎาคม 2560
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รักษาความสะอาดวัดเขามันธรรมาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
๙ ร้อยรัก เพื่อพ่อ
30 มิถุนายน 2560
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๙ ร้อยรัก เพื่อพ่อ
โครงการสนับสนุนหลักสูตรมอนเตสซอรี่ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
02 มิถุนายน 2560
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการสนับสนุนหลักสูตรมอนเตสซอรี่ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
Professional Skill Improvement Campaign with Chumchun Nikom Tubkwang Songkroe 1 School
13 มีนาคม 2560
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Professional Skill Improvement Campaign with Chumchun Nikom Tubkwang Songkroe 1 School
ติดต่อเรา