13 พฤศจิกายน 2563

งานวิ่งการกุศล อิ๊ม อิ่ม ทับกวาง V-RUN 2021

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พลตำรวจตรี ชยานนท์ มีสติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินสบทบเข้ากองทุนส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โดยมี นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 940,000 บาท ตามจำนวนระยะทางสะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งการกุศล “อิ๊ม อิ่ม ทับกวาง V-RUN 2021 ครั้งที่ 4” ให้กับ นายศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

ติดต่อเรา