11 พฤษภาคม 2564

'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เคมีแมนมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนรอบพื้นที่โรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ติดต่อเรา