เปิดโครงการกวดวิชาเพื่อทดสอบ o-net ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
23 กุมภาพันธ์ 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เปิดโครงการกวดวิชาเพื่อทดสอบ o-net ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ที่ได้รับรางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน”
09 กุมภาพันธ์ 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ที่ได้รับรางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน”
การแข่งขันกีฬาครูอำเภอแก่งคอย ประจำปี 2565
27 ธันวาคม 2565
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแข่งขันกีฬาครูอำเภอแก่งคอย ประจำปี 2565
จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
25 ธันวาคม 2565
ด้านสังคมและชุมชน
จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการ CMAN DMAN เคมีแมนก่อสร้างบ้านลุงมิน
06 ตุลาคม 2565
ด้านสังคมและชุมชน
โครงการ CMAN DMAN เคมีแมนก่อสร้างบ้านลุงมิน
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ Best of the Best  ณ กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี รางวัล Prime Minister’s Export Award
27 กันยายน 2565
ด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านสังคมและชุมชน
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ Best of the Best ณ กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี รางวัล Prime Minister’s Export Award
โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำ 2565
16 สิงหาคม 2565
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำ 2565
โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2565
02 สิงหาคม 2565
ด้านสังคมและชุมชน
โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2565
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน
19 กรกฎาคม 2565
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน
ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
19 กรกฎาคม 2565
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
โครงการกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษา
26 มิถุนายน 2565
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษา
พิธีสะการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
18 มิถุนายน 2565
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พิธีสะการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ติดต่อเรา