“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
30 มีนาคม 2565
ด้านสุขภาพและพลานามัย
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
21 มีนาคม 2565
ด้านสุขภาพและพลานามัย
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน
10 มีนาคม 2565
ด้านสังคมและชุมชน
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน
บริษัท เคมีเเมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่มในการจัดประชุมคณะกรรมการตำบลทับกวาง
09 มีนาคม 2565
ด้านสังคมและชุมชน
บริษัท เคมีเเมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่มในการจัดประชุมคณะกรรมการตำบลทับกวาง
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
04 มีนาคม 2565
ด้านสุขภาพและพลานามัย
“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล
18 กุมภาพันธ์ 2565
ด้านสังคมและชุมชน
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล
โครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน”
18 กุมภาพันธ์ 2565
ด้านสังคมและชุมชน
โครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน”
โครงการ "CMAN DMAN ครั้งที่ 1
27 มกราคม 2565
ด้านสังคมและชุมชน
โครงการ "CMAN DMAN ครั้งที่ 1
กิจกรรมโอบอุ้มคุ้มครองให้น้องคลายหนาว ปี 2565
26 มกราคม 2565
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมโอบอุ้มคุ้มครองให้น้องคลายหนาว ปี 2565
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564
31 ธันวาคม 2564
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 2564
31 ธันวาคม 2564
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 2564
จัดซื้อเสื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
18 ธันวาคม 2564
ด้านสุขภาพและพลานามัย
จัดซื้อเสื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ติดต่อเรา