บริษัท เคมีแมน จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี  จัดทำ "แหล่งเรียนรู้ถ้ำและธรณีวิทยาระบบถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี"
21 กรกฎาคม 2566
ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เคมีแมน จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี จัดทำ "แหล่งเรียนรู้ถ้ำและธรณีวิทยาระบบถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี"
พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนนมอบเงินจำนวน 85,000 บาท ให้กับนางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
21 กรกฎาคม 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนนมอบเงินจำนวน 85,000 บาท ให้กับนางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดทำโครงการ Kids นอกตำรา ปี 2566 “คิด (ส์) เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์"
14 มิถุนายน 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดทำโครงการ Kids นอกตำรา ปี 2566 “คิด (ส์) เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์"
มล.จันทรจุฑา  จันทรทัต  ประธานกรรมการ และ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษา จำนวน 240,000 บาท
02 มิถุนายน 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มล.จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานกรรมการ และ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษา จำนวน 240,000 บาท
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบเงินจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจำปี 2566 จำนวน 170,000 บาท
17 พฤษภาคม 2566
ด้านสังคมและชุมชน
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบเงินจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจำปี 2566 จำนวน 170,000 บาท
พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้กับนักเรียนภายใต้ “โครงการกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษา” ประจำปี 2566
15 พฤษภาคม 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้กับนักเรียนภายใต้ “โครงการกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษา” ประจำปี 2566
พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน ) เป็นตัวแทนเปิดการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"
12 พฤษภาคม 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน ) เป็นตัวแทนเปิดการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"
พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคมีแมน จำกัด( มหาชน ) เป็นตัวแทนเปิดการอบรม "หลักสูตรพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม "
08 พฤษภาคม 2566
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคมีแมน จำกัด( มหาชน ) เป็นตัวแทนเปิดการอบรม "หลักสูตรพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม "
นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอแก่งคอย รับมอบเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ประจำปี 2566 จำนวน 20,000 บาท
11 เมษายน 2566
ด้านสังคมและชุมชน
นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอแก่งคอย รับมอบเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ประจำปี 2566 จำนวน 20,000 บาท
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมชนบ้านน้ำพุ เปิดโครงการ “CMAN  DMAN ปลูกป่าสร้างครัว”
29 มีนาคม 2566
ด้านสังคมและชุมชน
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมชนบ้านน้ำพุ เปิดโครงการ “CMAN DMAN ปลูกป่าสร้างครัว”
สัมพันธ์ บริษัท เคมีเเมน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ประจำปี 2566
20 มีนาคม 2566
ด้านสังคมและชุมชน
สัมพันธ์ บริษัท เคมีเเมน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ประจำปี 2566
นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม
15 มีนาคม 2566
ด้านสิ่งแวดล้อม
นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม
ติดต่อเรา