17 พฤษภาคม 2564

'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบถุงยังชีพร่วมกับคณะกรรมการชุมชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ได้แก่ ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ชุมชนบ้านน้ำพุ ชุมชนหนองปู 93 และชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

ติดต่อเรา