งานวิ่งการกุศล อิ๊มอิ่ม 3rd ทับกวาง FUN RUN 2020
30 พฤศจิกายน 2562
CMAN Activity
งานวิ่งการกุศล อิ๊มอิ่ม 3rd ทับกวาง FUN RUN 2020
ทำบุญทอดกฐินประจำปี 2562 และจัดทำโรงทานร่วมกับประชาชนในพื้น
20 ตุลาคม 2562
CMAN Activity
ทำบุญทอดกฐินประจำปี 2562 และจัดทำโรงทานร่วมกับประชาชนในพื้น
สนับสนุนโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
16 ตุลาคม 2562
CMAN Activity
สนับสนุนโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
สนับสนุนโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
08 ตุลาคม 2562
CMAN Activity
สนับสนุนโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
สนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2563
01 ตุลาคม 2562
CMAN Activity
สนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2563
CMAN จัดกิจกรรมเนื่องในวัน WORLD CAR FREE DAY 2019
21 กันยายน 2562
CMAN Activity
CMAN จัดกิจกรรมเนื่องในวัน WORLD CAR FREE DAY 2019
CMAN รับ 3 รางวัล จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ประจำปี 2562
19 กันยายน 2562
CMAN Activity
CMAN รับ 3 รางวัล จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ประจำปี 2562
CMAN อาสา ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ
17 กันยายน 2562
CMAN Activity
CMAN อาสา ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ
CMAN อาสาร่วมปลูกป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ
17 กันยายน 2562
CMAN Activity
CMAN อาสาร่วมปลูกป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ
CMAN ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน
09 กันยายน 2562
CMAN Activity
CMAN ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน
ทำบุญบริษัทฯ ครบรอบ 16 ปี บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
09 กันยายน 2562
CMAN Activity
ทำบุญบริษัทฯ ครบรอบ 16 ปี บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
CMAN สนับสนุนงบประมาณโครงการปั่นสร้างสุข "ปั่น ชม ชอป ชิม"
09 กันยายน 2562
CMAN Activity
CMAN สนับสนุนงบประมาณโครงการปั่นสร้างสุข "ปั่น ชม ชอป ชิม"
ติดต่อเรา