CMAN อาสา ร่วมกับชุมชน ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันเฉลิมฯ
28 กรกฎาคม 2562
CMAN Activity
CMAN อาสา ร่วมกับชุมชน ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันเฉลิมฯ
CMAN ถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์
03 กรกฎาคม 2562
CMAN Activity
CMAN ถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์
CMAN จัดโครงการ " KIDS นอกตำรา " ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
03 กรกฎาคม 2562
CMAN Activity
CMAN จัดโครงการ " KIDS นอกตำรา " ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
CMAN จัดกิจกรรมจิตอาสา "ใส่เอี๊ยม ป้ายสี"
02 กรกฎาคม 2562
CMAN Activity
CMAN จัดกิจกรรมจิตอาสา "ใส่เอี๊ยม ป้ายสี"
วิดีโอบริษัท
18 มิถุนายน 2562
Video
วิดีโอบริษัท
CMAN เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 28
11 มิถุนายน 2562
CMAN Activity
CMAN เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 28
เคมีแมนมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้เยาวชนในพื้นที่
04 มิถุนายน 2562
CMAN Activity
เคมีแมนมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้เยาวชนในพื้นที่
เคมีแมนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562
04 มิถุนายน 2562
CMAN Activity
เคมีแมนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562
เคมีแมนมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562
04 มิถุนายน 2562
CMAN Activity
เคมีแมนมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562
เคมีแมน อาสาร่วมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ
30 เมษายน 2562
CMAN Activity
เคมีแมน อาสาร่วมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ
เคมีแมน สนับสนุน โครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าพุแค” สระบุรี
28 มีนาคม 2562
CMAN Activity
เคมีแมน สนับสนุน โครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าพุแค” สระบุรี
อาสาฯ พิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น เยี่ยมชม เคมีแมน
28 มกราคม 2562
CMAN Activity
อาสาฯ พิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น เยี่ยมชม เคมีแมน
ติดต่อเรา