02 กรกฎาคม 2562

CMAN จัดกิจกรรมจิตอาสา "ใส่เอี๊ยม ป้ายสี"

นางรัชนีเพ็ญ อึ๊งภากรณ์ กรรมการ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน พร้อมกับศิลปินในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม "ใส่เอี๊ยมป้ายสี" ภายใต้โครงการ "ร้อยความดี 15 ปี เคมีแมน" โดยร่วมวาดภาพและระบายสีกำแพงสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง เพื่อสร้างภูมิทัศน์สวยงามสะอาดตาให้แก่ชุมชนโดยรอบณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ. สระบุรี

ติดต่อเรา