28 มีนาคม 2562

เคมีแมน สนับสนุน โครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าพุแค” สระบุรี

นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน โครงการ “พัฒนาพื้นที่ป่าในเมืองสวนป่าพุแค จังหวัดสระบุรี” ให้กับ นายคมกฤษณ์ พนมอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ-ผลิต บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) เพื่อให้ความความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ณ สวนป่าพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ติดต่อเรา