28 มกราคม 2562

อาสาฯ พิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น เยี่ยมชม เคมีแมน

นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จำนวนกว่า 40 คน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ภายใต้กิจกรรม “อาสาฯ VISIT ครั้งที่ 1/2562” ตามโครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ของทุกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) โรงงานแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ติดต่อเรา