11 พฤษภาคม 2564

'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบชุดตรวจ COVID-19 Ag Test

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบชุดตรวจ COVID-19 Ag Test จำนวน 400 ชุด มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี ทพญ.สุนิสา มีแลบ ประธานกลุ่มภารกิจด้านการรับบริจาค เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสระบุรี

ติดต่อเรา