19 พฤษภาคม 2564

'เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19' ส่งมอบหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เคมีแมนมอบหน้ากากอนามัยแก่หน่วยงานต่างๆ รอบพื้นที่โรงงาน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ติดต่อเรา