14 มิถุนายน 2564

CMAN สนับสนุน "CU กองหนุน"

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2564 นายปฐมภพ เจนเกียรติฟู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุนงานปฏิบัติการ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบรถความดันบวกให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รวมมูลค่ากว่า 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ติดต่อเรา