รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 2554
รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 2554

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประเภท ประเภทเหมืองแร่ และโรงแต่งแร่ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2554
รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2554

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2554 ประเภท ผู้ส่งออกไทยดีเด่น โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) 2553
รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) 2553

รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน กระทรวงอุตสาหกรรม ประเภท โรงแต่งแร่ ประจำปี 2553 (CSR-DPIM)

รางวัลเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”
รางวัลเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”

รางวัลเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2552
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2552

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2552 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี กระทรวงแรงงาน (โรงงานพระพุทธบาท)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2551
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2551

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำ ปี 2551 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (โรงงานพระพุทธบาท)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2550
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2550

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2550 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี กระทรวงแรงงาน (โรงงานพระพุทธบาท)

ติดต่อเรา