24 พฤษภาคม 2565

มอบเกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ณ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ติดต่อเรา