25 พฤษภาคม 2565

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรม “ปันรักสูงวัย สุขใจมอบรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ”

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรม “ปันรักสูงวัย สุขใจมอบรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ” ชุมชนบ้านน้ำพุ ประจำปี 2565 โดยงบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ ศาลาชุมชนบ้านน้ำพุ หมู่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ติดต่อเรา