10 มิถุนายน 2565

โครงการ จุฬาฯ คืนป่า สระบุรีฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางวดี โพธิ์ปฐม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค และเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงกาคม 2565 ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค) ภายใต้ “โครงการ จุฬาฯ คืนป่า สระบุรีฯ “ ณ อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านถ้ำน้ำพุ หมู่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ติดต่อเรา