15 ธันวาคม 2561

ทับกวาง FUN RUN 2019 ครั้งที่ 2

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน “กองทุนส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1” โดยมี นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 550,000 บาท ตามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งการกุศล “ทับกวาง FUN RUN 2019 ครั้งที่ 2” ให้กับ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สำหรับยอดเงินบริจาค บริษัทฯ จะมอบเงินเข้ากองทุนฯ จำนวน 300 บาท ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งท่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนนโยบายการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานราชการ และ ชุมชน ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนให้กับสังคมและชุมชนต่อไป

ติดต่อเรา