07 กันยายน 2561

ทำบุญบริษัทฯ เคมีแมนครบ 15 ปี

นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายแด่ พระครูวิสาลปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ และพระสงฆ์รวม 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ฯ ณ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ติดต่อเรา