07 กันยายน 2561

เคมีแมนครบ 15 ปี ร่วมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงาน กว่า 50 คน ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 240 ต้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีของบริษัทฯ ภายใต้ โครงการ “ร้อยความดี 15 ปี เคมีแมน” ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาพนักงาน ณ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ติดต่อเรา