10 สิงหาคม 2561

โป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโป่งเทียมให้สัตว์ต่างๆ บนอุทยานให้กับพนักงานบริษัท และมีการให้พนักงานได้แบ่งกลุ่มลงมือทำโป่งเทียมตามจุดต่างๆบนอุทยาน

ติดต่อเรา