09 สิงหาคม 2561

รักษ์ช้างไทย

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำพนักงานเข้าชมและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับช้างไทยที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และนำช้าง 2 เชือกมาให้พนักงานได้ให้อาหาร สปาเท้าช้าง และมีการสอนเพาะกล้าต้นไม้ และใส่ปุ๋ยบำรุงต้นกล้วยเพื่อเป็นอาหารให้กับช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอีกด้วย

ติดต่อเรา