14 สิงหาคม 2563

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด ( มหาชน ) พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ และโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ( MOU) โครงการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ให้เหมาะสมตามวัยพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านการสาธารณสุขให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ติดต่อเรา