14 สิงหาคม 2563

มอบสนามบาสและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด ( มหาชน ) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ มอบสนามบาสและอุปกรณ์กีฬา รวมมูลค่า 150,000 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 โดยมี นาง รัชนีเพ็ญ อึ๊งภากรณ์ กรรมการ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน เข้าร่วมทาสีสนามบาส ภายใต้โครงการ "ใส่เอี๊ยม ป้ายสี ครั้งที่ 4" ณ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ติดต่อเรา